Potřebuji pomoci

Obecné informace před podáním žádosti:

 • Finanční příspěvky neposkytujeme zpětně na již uhrazené náklady,
 • Nepřevádíme finanční příspěvky na účty fyzických osob,
 • Nevyplácíme finanční příspěvky v hotovosti,
 • Hradíme pouze faktury na sjednané služby.

Postup:

žádosti posuzujeme individuálně, služby a pronájem pomůcky hradíme po dobu 6 měsíců, poté je potřeba podat novou žádost

Na co nepřispíváme:

 • stavebních náklady na bezbariérové úpravy,
 • automobily pro jednotlivce,
 • lékařské zákroky, léčba, léky,
 • kulturní a sportovní akce.

Kdo může o pomoc požádat:

Občan ČR s diagnózou ALS

Na co přispíváme:

 • Rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Rehabilitační pobyty
 • Osobní asistence
 • Fyzioterapie
 • Logopedie
 • Psychoterapie
 • Pečovatelské služby

Náležitosti žádosti o příspěvek:

 • konkrétní žádost (předmět a zdůvodnění žádosti, popis současné situace - sociální a finanční),
 • čestné prohlášení o výši příjmů
 • položkový cenový rozpočet nákladů na předmět žádosti,
 • fotokopie občanského průkazu,
 • aktuální lékařská zpráva s uvedením diagnózy,
 • v případě kompenzační pomůcky její zobrazení, odkaz na prodejce

V případě žádosti o příspěvek na osobní asistenci uveďte požadovaný počet hodin asistence za den a cenu za hodinu, poskytovatele osobní asistence popřípadě smlouvu s poskytovatelem osobní asistence.

 

Žádost o finanční pomoc

Žádost o finanční pomoc

Ke stažení:

čestného prohlášení o příjmech (nutno vyplněné připojit do posledního pole tohoto formuláře)

 

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

 • potřebujete poradit?
 • konzultovat terapii a pomůcky?
 • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI