Osvětové a sbírkové kampaně

Nedílnou součástí naší činnosti je šíření povědomí o onemocnění ALS. Jednou z našich velkých kampaní byla v roce 2016 kampaň na vybrání finačních prostředků na půjčovnu pomůcek pro nemocné. V průběhu roku nás můžete potkat na různých festivalech, kde se v rámci informačního stánku snažíme šířit informace o naší činnosti.

OSOBNOSTI