ALZA pomáhá ALSE

29/02/2020 - 15:30

Nakupujete často na www.alza.cz? Pokud ano, můžete přispět libovonou částkou i na naše projekty nákupem dárkového voucheru, který si potom můžete odepsat z daní

Spuštěné jsou tyto dva projekty: bit.ly/30aF0LN, bit.ly/2R9RE9K a bude jich víc.

První z nich je PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE na kterou Alsa z.s v roce 2019 poskytla 118 860,- Osobní asistence pomáhá udržet soběstačnost pacienta v domácím prostředí nebo samostatnost při obsluhování sebe sama (hygiena, oblékaní se, stravování se, estetické úpravy). Zajistí postižené osobě možnost samostatného pohybu (výlety, procházky, pochůzky po úřadech) a navazování a udržování vztahů se svým sociálním okolím (rodina, přátelé, kolegové atd.). V neposlední řadě má nemocný možnost organizovat a plánovat denní režim podle svých aktuálních potřeb a požadavků (v práci, ve škole, v osobním čase a zájmech atd.) Diagnóze ALS nečelí pouze nemocný, ale v podstatě celá rodina. Ať už se jedná o mladý manželský pár, o rodinu s malými dětmi nebo lidi v důchodovém věku, pro každou rodinu, ve které je některý z členů plně odkázán na pomoc ostatních, je velice důležité, aby si zachovala alespoň z části svůj plynulý chod. Její členové tak mohou například setrvat ve svých zaměstnáních a po návratu domů trávit společný čas aktivitami, které rodinu stmelují a naplňují. Osobní asistenti jsou velmi důležití a my jim děkujeme za jejich péči!

Alsa děkujem ALZE za příležitost! Díky ní můžeme tuto částku pro rok 2020 zvýšit.

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI