Poslání, vize a cíle

Co chceme?

 • Důstojný život pacientů s ALS s jeho maximální možnou kvalitou
 • Dostupnost multioborové odborné péče pro každou spádovou oblast
 • Informovanost pacientů, podpora a zázemí rodinám
 • Péče a informovanost odborného personálu

Jak pomáháme?

ALSA, z.s. je jedinou organizací, která se v ČR zabývá tématikou ALS neboli amyotrofické laterální sklerózy. Aktivity našeho spolku se snaží podchytit širokou problematiku tohoto onemocnění. Velmi úzce spolupracuje s Neurologickou klinikou VFN v Praze, kde působí tým odborníků specializující se na toto onemocnění. ALS je vzácné onemocnění, ale tito nemocní patří v oblasti péče na 2. místo v klientele hospiců, mobilních hospiců aj. Mezi hlavní klinické aktivity spolku patří:

 • jednání MZČR o systematizaci péče o nemocné
 • spolupráce s Neuromuskulárními centry ČR ve fakultních nemocnicích
 • školení zdravotnických a jiných profesionálů v tématice ALS
 • zorganizování mobilní péče napříč ČR (mobilní týmy odborníků různých profesí)
 • rekondiční pobyty a setkávání rodin nemocných
 • rozvoj systematické multidisciplinární péče
 • vytvoření sociálně-rehabilitačního centra specializujícího se na ALS (tato centra existují ve světě, v ČR tato péče stále chybí)

Dlouhodobé cíle

Našim dlouhodobým cílem je vytvoření sociálně-rehabilitačního centra specializovaného na pacienty s ALS. A to hlavně z toho důvodu, že v ČR na rozdíl od jiných zemí žádné takové centrum není.

 

 

Poslání, vize a cíle
Poslání, vize a cíle

OSOBNOSTI