Mgr. Eva Bezuchová

ředitelka organizace, statutární zástupce, klinický logoped

Eva spolek ALSA zastupuje na veřejnosti, pracuje v rámci mobilního týmu, který poskytuje poradenství v rodinách pacientů a zabezpečuje půjčovnu pomůcek. V neposlední řadě zajišťuje online poradnu a provádí školení odborné i laické veřejnosti.

OSOBNOSTI