Mgr. Petra Němcová

firemní fundraising a komunikace s dárci

Oslovuje nové partnery ke spolupráci a věnuje se fundraisingu. Má na starosti žádosti o granty. Petra se podílí na organizaci eventových aktivit podporujících činnost spolku, především na Prague City Swim a na koncertě Společně proti bezmoci. 

OSOBNOSTI