Ing. Tereza Koucká

finance a právní podpora, statutární zástupce

Tereza odpovídá za finanční strategii a finanční plnění, tvoří rozpočet spolku a odpovídá za jeho dodržování. Věnujeme se obchodním záležitostem spolku a spravuje veškeré právní dokumenty a smlouvy.

OSOBNOSTI