Fyzioterapie

Stále se objevuje otázka, zda je fyzioterapie u ALS vhodná. Cvičení jako prostředek zpomalující ALS bylo historicky sporné kvůli obavám, že poškození svalové tkáně potenciálně vede k rychlejší progresi. V dnešní době je pozitivní vliv pohybu a fyzické zátěže jasný. Vhodná fyzická aktivita zpomaluje nástup svalové atrofie z nečinnosti s prohlubováním svalového oslabení, udržuje kardiopulmonální kapacitu, zmírňuje zátěž pečovatele a výrazně zlepšuje kvalitu života pacienta.

Přístup k pacientovi je vždy individuální a zaměřený převážně na aktuální problémy. Za nejvýznamnější však pokládáme brzké zahájení edukace pacienta v respirační fyzioterapii, a to i přesto, že pacient dosud nepociťuje dechové obtíže. Se cvičením se začíná již v časné fázi onemocnění. Zpočátku, kdy je pacient ještě plně aktivní a samostatný, dovolujeme pacientům vytrvalostní a aerobní kondiční cvičení (plavání, jízda na kole nebo rotopedu, chůze) do submaximální intenzity a bez opakovaných odporových cviků na již postižených svalech. Důležité je rozložení cvičení do několika časových úseků během dne, prokládat odpočinkem a necvičit přes svalovou únavu. Ta se může objevit buď přímo únavou při cvičení, nebo únavou po cvičení s obtížnějším vykonáváním denních činností, svalovou slabostí, objevením se nebo nárůstem svalových křečí a fascikulací.

Mezi nejčastější cíle a možnosti fyzioterapie patří:

  • Udržení dechové zdatnosti – pomocí respirační fyzioterapie nebo aerobního cvičení
  • Udržení kloubních rozsahů – pomocí aktivního nebo v pozdějších fázích pasivního cvičení (pasivní cvičení s dopomocí fyzioterapeuta nebo využitím motomedu na horní a dolní končetiny)
  • Ovlivnění svalové síly s dosažením co nejlepší kvality pohybu - posilovací cvičení se submaximální (nízkou, neunavující) intenzitou, aerobní a vytrvalostní cvičení
  • Ovlivnění spasticity - protahovací cvičení ke zlepšení flexibility svalů, zachování svalové délky, pohyblivosti kloubů a jako prevence kontraktur
  • Ovlivnění druhotných změn – pomocí kloubních mobilizací, měkkých technik

 

protahování prsní sval

Zveřejnil(a) Eva Baborová dne Čtvrtek 15. prosince 2016

protahování adduktory DK

Zveřejnil(a) Eva Baborová dne Čtvrtek 15. prosince 2016

protahování stehenní sval

Zveřejnil(a) Eva Baborová dne Čtvrtek 15. prosince 2016

protahování lýtkový sval

Zveřejnil(a) Eva Baborová dne Čtvrtek 15. prosince 2016

lýtkový sval protahování v dlaze

Zveřejnil(a) Eva Baborová dne Čtvrtek 15. prosince 2016

protahování zápěstí v dlaze

Zveřejnil(a) Eva Baborová dne Čtvrtek 15. prosince 2016

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

Plánované akce

OSOBNOSTI