PragueCitySwim2019Prague City Swim 2019

#plavpomahat
#padlujpomahat
Amsterdam - Praha - Londýn
 • O závodě
 • PRAVIDLA
 • Program
 • Startovné
 • Doprovodný program
 • účinkující
 • PARTNEŘI

Prague City Swim je unikátní projekt, který navazuje na 

Amsterdam City Swim , jež byl poprvé uskutečněn 9. 9. 2012 v kanálech Amsterdamu

 

a následně v Londýně (London City Swim).

Cílem projektu je spojit stovky plavců, kteří chtějí prostřednictvím plavání přispět na boj s onemocněním ALS a zároveň upozornit na toto neurodegenerativní onemocnění.

Start závodu se bude konat v sobotu 7. 9. 2019, a to ze Střeleckého ostrova. Účastníci poplavou v hromadném startu délku 1650 m. Pro méně zdatné plavce je připravena trať v délce 600 m. Úplnou novinkou je zařazení nové kategorie závodu, a to plavba na paddleboardu kolem Střeleckého ostrova se stejnou délkou tratě. Stand Up Paddle si můžete užít jako jednotlivec nebo jako tým max 7 osob.  

Závod je dále rozdělen do kategorií podle věku – děti ve věku 10-14 let a dospělí. Pro ty, kteří chtějí závod podpořit, ale nechtějí se účastnit, bude připraven doprovodný program na Střeleckém ostrově, kde se zároveň uskuteční závěrečné vyhlášení vítězů, udílení cen, doprovodný program pro děti i dospělé a finální koncert. Můžete se těšit na vystoupení známých osobností české scény, vsadit si na jednotlivce nebo týmy setkání s pacienty nebo účastníky závodu Amsterdam City Swim a London City Swim.

Ambasadoři Prague City Swim:

David Svoboda, Daniela Písařovicová, Štěpánka Hilgertová, Matěj Ruppert, Patricie Solaříková, Jana Plodková, Peter Pecha, Emma Smetana,Thom Artway, Kateřina Sedláková a Simona Baumrtová-Kubová.

Akce se koná pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru.

 

Obecná část

 1. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 2. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.
 3. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 4. Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. V případě, že celou trať neabsolvuje, je ze závodu diskvalifikován.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 6. Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení zde.
 7. Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 8. Závodník je povinen být označen startovním číslem podle pokynů pořadatele - viz formulář. Závodníci v kategorii Prague City Swim a Prague City Swim Kids obdrží plaveckou čepici se svým startovacím číslem. Plaveckou čepici jsou povinni mít celou dobu závodu na sobě. V opačném případě je závodník diskvalifikován. Závodníci v kategorii Prague Stand Up Paddle a Prague Stand Up Paddle Kids budou pořadatelem označeni (popsáni) na viditelném místě.
 9. Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 10. Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil. V opačném případě bude ze závodu diskvalifikován
 11. Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 12. V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.
 13. Trasy pro všechny kategorie jsou stejné, liší se pouze délkou. Kategorie Prague City Swim a Prague Stand Up Paddle je v délce 1650m.
 14. Kategorie Prague City Swim Kids a Prague Stand Up Paddle Kids je v délce 500m.
 15. Závodníci Prague Stand Up Paddle a Prague Stand Up Paddle Kids na team paddle boardu budou závodit s opožděným startem.
 16. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, příp. šlapat vodu nebo splývat. Je dovoleno jít (běžet) po dně při startu a před cílem.
 17. Způsob startu je z vody na pokyn osoby určené pořadatelem.
 18. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - dle pokynu pořadatele
 19. Časový limit pro absolvování závodu je 60 minut. Po tomto limitu může závodník dále pokračovat v závodu, nemá však zaručeno měření času.
 20. Diskvalifikace:
 • Závodník bude diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.
 • Diskvalifikace platí pro všechny případy výše taxativně uvedené

Prague City Swim a Prague City Swim Kids

 1. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací pomůcky, rukavice, ploutve a šnorchly.
 2. Oblečení pro plavání tvoří:
 • Pro muže: Neprúsvitné plavky nebo neopren. Neopren je povolen jen při teplotě vody do 18 °C.
 • Pro ženy: Neprůsvitné jednodílné nebo dvoudílné plavky nebo neopren. Neopren je povolen jen při teplotě vody do      18 °C.
 • Pro děti: neprůstivné plavky nebo neopren. Neopren  je povolen vždy, bez ohledu na teplotu vody.

Oficiální program akce - závody

 

Prague City Swim/ Prague Stand Up Paddle - Kids

 

9:00

zahájení akreditace závodníků

10:00

hromadný start závodu Prague City Swim Kids na 200 m

10:45

hromadný start závodu Prague Stand Up Paddle Kids na 600 m

11:45

vyhlášení vítězů obou kategorií

12:00

doprovodný program pro děti

 

Prague City Swim/ Prague Stand Up Paddle

 

9:00

otevření lounge s občerstvením pro závodníky

12:00

hromadný start závodu Prague City Swim - oficiální zahájení

13:30

Hromadný start závodu Prague City Stand Up Paddle

15:00

ukončení závodu a vyhlášení vítězů

16:00

závěrečný koncert

Do 30.6.2019

Startovné dospělý (swim/paddle)

690,-

Startovné dítě (swim/paddle)

250,-

Od 1.7.2019 do 31.7.2019

Startovné dospělý (swim/paddle)

790,-

Startovné dítě (swim/paddle)

300,-

Od 1.8.2019 do 6.9.2019

Startovné dospělý (swim/paddle)

890,-

Startovné dítě (swim/paddle)

350,-

7.9. Registrace na místě

Startovné dospělý (swim/paddle)

990,-

Startovné dítě (swim/paddle)

400,-

 

Možnost zapůjčení neoprenu a paddleboardu na místě. Kapacita omezena - lze objednat předem telefonicky.

Nemáte chuť závodit ale chcete podpořit projekt CITY SWIM?

Přijďte si na Střelecký ostrov zafandit a užít si doprovodný program!

Můžete si zacvičit s instruktury z Bikram Yoga studia nebo si zkusit yogu na paddlebordu.

Děti si mohou zasoutěžit na sportovních stanovištích v režii spolku Děti na startu a pro ty nejmenší je připraveno představení Kašpárek a hodná víla Jarmilka v podání Sváťova divadla.

Na závěrečném koncertě vystoupí skupiny Sisus Ralsis, HitFakers a Emma Smetana.

 

Příspěvek na vstup do zóny Prague City Swim - pouze na místě

Vstupné jednotlivec

190,-

Vstupné ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let a studenti

100,-

Vstupné děti od 3 let

60,-

Vstupné děti do 3 let do 14 let

zdarma

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti starší 3 let)

430,-

 

 

Oficiální program akce - doprovodný program

 

9:00

otevření lounge pro akreditované závodníky

11:00

Kašpárek a hodná víla Jarmilka v podání Sváťova divadla

11:45

vyhlášení vítězů Prague City Swim Kids a Prague Stand Up Paddle Kids na 500 m

od 12:00

Děti na startu - otevření sportovních stanovišť pro děti v areálu Střeleckého ostrova

od 12:30

Cvičební bloky jógy na hlavní stage

 

Jóga na paddleboardu

Katka jógu objevila v roce 2009 a úplně se do ní zamilovala. V životě se věnovala mnoha sportům, ale časem zjistila, že jóga jako jediná jí dělá dlouhodobě dobře na těle i na duchu. Zkuste si i lekci jógy na paddleboardu a zjistíte, že jóga je pohyb, při kterém se člověk zapotí, ale díky hlubokému dýchání a koncentraci odchází plný síly a energie. Jóga na paddleboardu je veselou změnou oproti józe na souši. Zapojíte střed těla, otestujete si svou rovnováhu a určitě se hodně zasmějete. Účastnit se můžete 2 lekcí (45 minut). Paddleboardy budou k zapůjčení na místě, kapacita je omezena...

7.9.2019 od 09:00

STŘELECKÝ OSTROV

OD 190,- KČ

Kontakt

Organizátoři závodu:

Tereza Koucká: tereza@zsalsa.cz

Michaela Urbánková: michaela@zsalsa.cz

Petra Němcová: petra@zsalsa.cz

 

Emergency kontakt:  linka bude aktivní jen v den konání akce (call centrum pro organizační, registrační nebo zdravotní problémy)

 

OSOBNOSTI