Bc. Renáta Kolková

marketingové projekty, fundraising

Renáta pracuje na naplňování marketingové strategie spolku. Podílí se na eventových aktivitách organizovaných na podporu organizace. Oslovuje nové partnery pro spolupráci. 

OSOBNOSTI