Bc. Jindřich Krbeček

fyzioterapeut
Jindřich je fyzioterapeutem v poradenském centru v Americké. Také s společně s mobilním týmem dojíždí do domovů pacientů.

Ing. Markéta Bezuchová

Helplinka
Markéta se velmi pečlivě stará o naši helplinku. Koordinuje pacienty v krajích.

MUDr. Jana Milerová, Ph.D

psychiatr, statutární zástupce
Jana poskytuje konzultace nejen pacientům, ale i jejich rodinám. V rámci své odbornosti se zaměřuje na psychické obtíže spojené s ALS a pracuje v rámci mobilního týmu přímo v rodinách pacientů. Také provádí školení odborné i laické veřejnosti. 

Ing. Milan Šebek

fyzioterapeut
Milan je součástí mobilního týmu poskytujícího poradenství přímo v rodinách pacientů. Zároveň poskytuje odborné konzultace klientům, žadatelům spolku z oboru rehabilitace a fyzioterapie. Provádí školení odborné veřejnosti v rámci fyzioterapie a onemocnění ALS.

Mgr. Eva Bezuchová

ředitelka organizace, statutární zástupce, klinický logoped
Eva spolek ALSA zastupuje na veřejnosti, pracuje v rámci mobilního týmu, který poskytuje poradenství v rodinách pacientů a zabezpečuje půjčovnu pomůcek. V neposlední řadě zajišťuje online poradnu a provádí školení odborné i laické veřejnosti.

OSOBNOSTI