CENTRUM SLUŽEB

POSKYTUJE SLUŽBY V OBLASTI MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH ALS. INDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÝ PROGRAM PRO NEMOCNÉ I PEČUJÍCÍ.

Pomáháme nemocným i jejich rodinám při řešení celkové nepříznivé sociální a životní situace. Zjišťujeme individuální potřeby každého a vytváříme individuální program. Budeme s vámi cvičit, mluvit, zjišťovat možnosti, ale i řešit, jak se cítíte a proč.

FYZIOTERAPIE

Individuální i skupinové konzultace vhodného pohybového režimu a cvičení při onemocnění ALS. Pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky. Konzultace rehabilitačního ošetřovatelství pro ošetřující.

LOGOPEDIE

Při ALS dochází k narušení schopnosti komunikovat. Cílem logopedické konzultace je vytvoření individuálního cvičení pro podporu činnosti orofaciálních svalů, postupné vytváření a seznámení s alternativními komunikačními programy a možnostmi. Edukace a možnosti způsobu domácího tréninku včetně doporučení či poskytnutí pracovních materiálů a pomůcek. Edukace při poruchách polykání.

PSYCHOTERAPIE

Poradna nabízí konzultace psychické problematiky pacienta a rodinných příslušníků. Edukace o možných psychických poruchách vázaných na ALS, seznámení se strategiemi zvládání stresu spojeného s onemocněním. V rámci konzultací je možné probírat aktuální i dlouhodobější prožívání těžkých situací, zvážit možnosti, jak přispět k jejich zlepšení, případně na základě individuálních potřeb navrhnout další vhodné postupy.

ERGOTERAPIE

Ergoterapie u diagnózy ALS se především zabývá konzultací ohledně kompenzačních pomůcek. Jedná se o  pomůcky pro sebeobsluhu, pomůcky do  koupelny, či správný výběr mechanického či elektrického vozíku. Úpravy domácího prostředí (úprava koupelny, výběr schodolezu, plošin atd.). Také poradí, kde se dají pomůcky sehnat popřípadě zapůjčit a jak je to s jejím financováním. Může také poradit  cviky na udržení svalové síly a rozsahu pohybů horních končetin.

NUTRIČNÍ PORADNA

Při ALS dochází ke zhoršenému příjmu potravy a následnému riziku vzniku vážné podvýživy. Cílem nutriční poradny při ALS je zajistit dostatek energie a všech potřebných živin vhodným obohacováním domácí stravy, nebo doplněním o přípravky enterální výživy a pomoc s úpravou konzistence stravy pro snadnější polykání. 

PODPORA PEČUJÍCÍCH

Program je určen především pro neformální pečující o nemocné s ALS, na kterých dlouhodobá péče o nemocného blízkého i její kvalita většinou závisí. Při diskuzích se zaměřujeme na edukaci a zprostředkování informací především z oblasti sociálních a zdravotních služeb, komunikaci mezi pacientem a pečujícím, psychohygienu či prevenci syndromu vyhoření.

JÓGA

Jóga pro pacienty s  ALS onemocněním je zaměřená na dýchání v nejčistší formě, na jógové pozice, jen také které umožňuje fyzický stav. Jemnou a láskyplnou prací se pokusíme o harmonii těla i duše.

PORADNA

Poskytuje osobní poradenství v oblasti onemocnění ALS pro kohokoliv z celé České republiky. Obrátit se na nás mohou nemocní, které zajímá, jaké mají možnosti péče. Poskytujeme podporu a poradenství. Službu poradny poskytují odborní poradenští pracovníci. Cílem poradny je doporučení plánu služeb, které by mohly být nejpřínosnější a nejlépe uměly reagovat na aktuální potřeby nemocného a jeho rodiny. 

KDE NÁS NAJDETE?

Poradenské centrum je v našem sídle v Americké ulici č.14, kde jsme k dispozici po předchozí domluvě. Schůzku s námi si můžete sjednat na telefonu 730 875 972 v pracovních dnech od 15:00 - 17:00 hod nebo na emailu karolina@zsalsa.cz. Pokud telefon nezvedneme okamžitě, věnujeme se zrovna přítomným klientům – prosíme, zkuste zavolat znovu. Program vždy plánujeme individuálně, formou pravidelných terapií. Služba je určena všem, kteří si chtějí aktivně zvýšit kvalitu svého života.

FOTOGALERIE

Mám zájem o poradenství/terapie

Naše projekty

Podpořte naše projekty

Pro naše pacienty připravujeme různorodé aktivity, akce a péči. Tyto projekty můžete podpořit i Vy. Jednoduše jedním klikem

www.spolecneprotibezmoci.cz

Příběhy rodin žijících s ALS

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS ALS 30

DMS ALS 60

DMS ALS 90

Platbou na účet 264119697/0300

OSOBNOSTI