Psychická kondice a emoce

ALS patří k nejzávažnějším onemocněním, neboť klade na na nemocného velkou psychickou zátěž. To platí i pro jeho blízké i pečovatele, kde není výjimkou psychické i fyzické vyčerpání. Nemoc se objeví/vpadne často do aktivního a produktivního života dosud zdravého člověka. Každý týden, každý měsíc se nemocný musí vypořádávat s novým problémem, s další ztrátou, přizpůsobovat se nové situaci. Strach, úzkost, deprese jsou časté a přirozené reakce, avšak i v této situaci proti nim lze bojovat. S nemocí ale přichází také změna priorit v životě a orientace na podstatné a hodnoty. Mnoho doporučení pro zvládání náročných situací bylo vytvořeno samotnými nemocnými:

Aktivní přístup k získávání informací, plánování a zařizování s ohledem na předpokládané či očekávané změny stavu je vhodnou strategií a v konečném důsledku má lepší dopad na psychickou kondici než okamžité řešení nastalého problému. Značná část úzkosti vyplývá ze strachu z neznámého a nejisté budoucnosti. Je vhodné se s těmito problémy sdílet a neuzavírat se do sebe. Lidem křesťansky orientovaným může být nápomocen uvědomělý duchovní či nemocniční kaplan a psycholog. Tempo, s jakým chcete informace získávat, si můžete určit sami. Je dobré být stále o krok napřed před postupem nemoci, v klidu si uspořádat své osobní, rodinné a finanční záležitosti, upravit své pracovní a domácí prostředí.

Od samého začátku je důležité vytvořit si okruh známých a pomocníků, upevnit kontakty s rodinou a přáteli. Přítomnost životního partnera či blízké osoby během návštěv. Pokračujte v aktivitách , které vás těší. Buďte s lidmi/ve společnosti lidí, které máte rádi. Snažte se neodkládat tyto aktivity na později. Možná je načase uskutečnit svůj sen, touženou aktivitu…

Navazujte kontakty s jinými nemocnými, vyměňujte si zkušenosti a být si vzájemnou oporou. Můžete se také účastnit/angažovat v práci pro jiné nemocné s ALS.

Pěstujte zdravý a střídmý životní styl, dbejte na kvalitní stravu, přestaňte kouřit, pravidelně cvičte podle instrukcí fyzioterapeuta, intelektuálně se obohacujte. Vychutnejte dobré jídlo, udělejte si radost nějakou drobností.

Často je dobré přijmout pomoc psychologa či psychiatra. Výjimkou není ani farmakoterapie pomocí předepsaných antidepresiv.

Také rodinní příslušníci a pečovatelé by měli vyhledávat porozumění a podporu blízkých a přátel. Jako prevence vyhoření se v péči o blízké dle možností střídat tak, aby byla možná regenerace a tím zajištěna dlouhodobá dobrá péče. ALS je běh na dlouhou trať.

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: + 420 724 000 259

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI