Poruchy řeči

Řeč při onemocnění ALS je postižena slabostí až paralýzou svalů rtů, jazyka, čelisti, měkkého patra a hrtanu, v pokročilejších stádiích i slabostí dýchacích svalů. Zpočátku se objevuje chraptivá nebo setřelá řeč, při únavě a večer se může postupně stávat nesrozumitelnou až nemožnou.

Je vhodné se dopředu domluvit na používání různých signálů – kývání hlavou, očima či vlastními posunky.

Porucha řeči při amyotrofické laterální skleróze se nazývá dysartrie. Je možné se domluvit a logopedem v místě bydliště na možnostech terapie řeči. Seznam logopedických pracovišť je k dispozici na www.klinickalogopedie.cz v sekci PRO VEŘEJNOST, kde je možné nalézt mapu všech logopedických zařízení. Doporučujeme se obracet spíše na logopedy v nemocnicích, kteří mají větší zkušenosti s touto problematikou.

Při těžké poruše řeči lze používat určité komunikační prostředky např. iPad k prohlédnutí na: pujcovna.zsalsa.cz, iPad s aplikací Grid, lze používat ke komunikaci – můžete napsat text a po kliknutí iPad text celý hlasitě předříká. Doporučujeme používat např. u lékaře apod. kam si text můžete připravit a dotyčnému pouze pustit. Pokud nemocný již neovládá končetiny a nemůže tak používat iPad nebo tužku či jiné pomůcky, používá se zařízení Tobii PC Eye Go, opět naleznete v naší půjčovně pomůcek pujcovna.zsalsa.cz. Zařízení snímá oční pohyby a je upevněno na obrazovce počítače. Na tuto pomůcku je možné využít příspěvek z Úřadu práce (příspěvek na zvláštní pomůcku viz Poradna), lze také objednat a poradit se s dodavatelme pomůcek www.spektra.eu, kde pomohou s vyřízením komunikační pomůcky.

Komunikační tabulka, komunikace očima
Komunikace pomoci Tobii PC Eye, www.spektra.eu
Komunikátor Tobii Pc Eye Go

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

Plánované akce

OSOBNOSTI