Studie genetických mechanismů ALS

07/03/2023 - 12:00
Studie genetických mechanismů ALS
 
Cílem studie je objevit poruchy v DNA, které způsobují ALS a nalézt faktory, které ovlivňují průběh onemocnění (věk nástupu, rychlost progrese apod.) Studie probíhá v laboratoři Mgr. Šlachtové PhD. ve
spolupráci s Neuromuskulárními centry a je zaštítěna Univerzitou Karlovou.
 
Studie se skládá z:
Standardního neurologického vyšetření
Odběru krve pro molekulární genetiku
 
PROČ SE ZAPOJIT
Pomohu v boji proti nemoci získáním informací, které povedou k objasnění některých mechanismů, které vedou k ALS. Tyto informace jsou nezbytné v průběhu vývoje terapií.
Pokud chci, získám informace o genetických příčinách, které mohly vést k rozvoji onemocnění u mě.
Genetické informace jsou klíčové pro klinické studie genové terapie ALS.
 
VÍCE INFORMACÍ
slachtovalab@gmail.com nebo Neuromuskulární centra FN Motol, FN Brno, VFN, FN Ostrava a další.

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI