Koordinátorky pro pacienty s ALS

29/11/2021 - 14:00

Rádi bychom Vám představili náš nový projekt, který už testujeme přes rok. Jedná se o koordinátorky. Tento projekt pro ALS nemocné je řešením, jak předat nově diagnostikovaným pacientům relevantní informace k diagnóze a stávajícím nemocným umožní pružně reagovat na rychlé změny jejich zdravotního stavu tak, aby měly co nejméně fatální dopad na jejich kvalitu života.

Alsa z.s. v současné době disponuje specialisty, kteří jsou schopni poradit s jednotlivými obtížemi, které postupem nemoci přicházejí. Jsme schopni poskytovat péči a poradenství ve všech zdravotních problémech, které ALS provázejí, dokážeme nemocného nasměrovat, vyřešit co je třeba.

Mobilní tým odborníků vyjíždí přímo k pacientům dle jejich potřeb. Nicméně aby mohly být tyto služby pacientům včas a vhodně poskytovány, je nutné je zaštítit prací koordinátorek, které budou monitorovat stav, případné změny stavu pacientů a obratem
na ně reagovat zajištěním vhodných pomůcek a služeb. Správně a včasně nastavené terapie vedou k významnému prodloužení a zkvalitnění života pacientů. Rodiny a nemocní se necítí bezmocní, nejsou na tuto strašnou diagnózu sami. Koordinátorky jsou zároveň důvěrníky rodiny, spolehlivými a dostupnými, umí dodat pocit bezpečí a jistoty.

Koordinátorky zařizují

  • osobní návštěvy a konzultace dle potřeby nonstop
  • telefonické konzultace dle potřeby
  • pravidelné plánované osobní návštěvy zajištění služeb v místě bydliště (fyzioterapie, logopedie, nutriční podpora, pečovatelská služba, osobní asistence..)
  • komunikaci s týmem alsa odborníků komunikaci s ošetřujícími lékaři zajištění vhodných pomůcek.

V současné době máme 4 koordinátorky ve 4 krajích ČR. A jsme velice rádi za jejich skvělou činnost, poznatky a práci.
Jedna hodina práce koordinátorky je 150,-. Jedna koordinátorka je schopná pokrýt až 15 klientů. Při pokrytí všech krajů a všem 140 pacientů by tato služba stále přes 1 000 000,-/rok, protože cestovní náklady jsou velmi drahé.
Rádi bychom se nadále rozšiřovali, protože tato práce má smysl. Budeme moc rádi, když nám pomůžete přispět na tento projekt!
https://www.darujme.cz/projekt/1205495
 

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI